technologie·werk

Waarom je als werkgever moet investeren in wearables (en wat de valkuilen zijn).

De laatste jaren is de populariteit van de zogenaamde wearables exponentieel gestegen. Wearables zijn alle technologische gadgets die op het lichaam gedragen kunnen worden. De bekendste voorbeelden zijn de Fitbit, de Apple Watch en de Playstation VR. Niet enkel de consument, maar ook menig werknemer ziet steeds meer de voordelen in van dit soort technologie. Een slimme horloge kan bijvoorbeeld je slaapactiviteit bijhouden, je dagelijkse fysieke activiteiten tracken en je hartslag meten, waardoor het makkelijker wordt om bepaalde doelen te behalen. Vele bedrijven incorporeren deze technologie dan ook in hun algemene welzijnsbeleid.  Enerzijds om het ziekteverzuim tegen te gaan, langs de andere kant kunnen deze gegevens ook gebruikt worden om gunstigere tarieven te bekomen voor eventuele ziekte- of gezondheidsverzekeringen.  Wearables kunnen ook ingezet worden om de veiligheid voor werknemers te verhogen. De steeds populairder wordende SmartCaps zijn hier een goed voorbeeld van. Deze hoofddeksels kunnen bij arbeiders en chauffeurs aan de hand van sensoren fysieke moeheid meten. Vermoeidheid houdt bij sommige beroepen vele risico’s in. Dit soort van wearables kan potentiële ongevallen vermijden.

Niet zonder gevaar

Ook al zorgen wearables voor talloze gezondheidsvoordelen, moet er met dit type technologie toch voorzichtig worden omgesprongen. Wearables verwerven namelijk heel wat persoonlijke data. Een goede bescherming van de bedrijfsservers is dan ook cruciaal om te vermijden dat deze gegevens zomaar te grabbel worden gegooid aan derden. Deze gegevens zouden vervolgens kunnen verkocht worden zonder medeweten van de  werknemer. Buiten de privacyrisico’s dienen werkgevers ook stil te staan bij het wettelijk kader. Zo is het in vele landen verboden om gezondheidsgegevens te verzamelen van werknemers.

Belangrijke aandachtspunten

Het wetgevende kader op dit gebied is in volle ontwikkeling. Alvorens je als werkgever wearables ter beschikking wil stellen op de werkvloer dient men een aantal zaken in achting te nemen:

  • Wees extra voorzichtig bij het uitrollen van nieuwe trackingmethodes, ook al lijkt het verzamelen van bepaalde gegevens nuttig.
  • Overweeg om te werken met een externe partij. Zij kunnen op hun beurt de gegevens verzamelen zonder deze te koppelen aan individuen. Zo kan je al bedrijf alsnog gegevens verzamelen zonder de privacy te schenden.
  • Maak een duidelijke en heldere policy op zodat het voor elke werknemer duidelijk is welke gegevens juist worden verzameld.
  • Win op geregelde tijdstippen juridisch advies in om eventuele conflicten of overtredingen te vermijden.

Moraal van het verhaal: wearables zijn een geweldige tool om het welzijn van je werknemers te bevorderen, maar dienen wel met zorg geïmplementeerd te worden.