welzijn·werk

Signalisatie en veiligheid: het perfecte huwelijk.

Ieder bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn bezoekers.
Maar om een veilige werkplek te creëren, heb je wel de medewerking nodig van iedereen die in het bedrijf aanwezig is. Veiligheid is namelijk voor een groot deel afhankelijk van gedrag. Je kunt echter niet van iedere bezoeker verwachten dat hij of zij bij het betreden van het bedrijf een lijst met risico’s en veiligheidsinformatie doorneemt. Daarom is er signalisatie: stickers of borden die gewenst, verplicht of juist verboden gedrag aangeven.

Uit veiligheidsoogpunt is het belangrijk dat iedereen deze aanwijzingen goed begrijpt. Gelukkig zijn er internationale afspraken gemaakt over hoe de veiligheidssignalisatie eruit moet zien. Dit is erg praktisch: hierdoor weet je bijvoorbeeld altijd de nooduitgang te vinden, zelfs als je nog niet eerder in het gebouw bent geweest. Omdat in plaats van tekst vooral gebruik wordt gemaakt van kleuren en pictogrammen, begrijp je de borden ook als je de plaatselijke taal niet machtig bent. Handig, want er komen steeds vaker werknemers uit andere Europese landen over de vloer die ook moeten begrijpen welke regels er gelden en wat voor gevaren er zijn.

Inventarisatie

Voordat je de signalisatie kunt gaan aanbrengen, moet je inventariseren wat er nodig is. Hoe lopen de evacuatieroutes? Waar zijn er specifieke risico’s? Welke maatregelen zijn er nodig om deze risico’s te voorkomen?

Een goed startpunt hiervoor is de risicoanalyse die is opgenomen in het preventieplan. Ieder bedrijf is verplicht om iedere vijf jaar een reventieplan op te stellen. De risicoanalyse is hier een onderdeel van. Hierin is te vinden
welke specifieke risico’s er gelden voor het bedrijf, maar ook welke maatregelen er zijn getroffen om die risico’s weg te nemen. Vaak kun je hierbij aansluiten met de signalisatie, bijvoorbeeld door te wijzen op het verplichte gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Evacuatie en redding

De meest voorkomende signalisatie heeft te maken met evacuatie en redding. Het maakt niet uit hoe groot of klein het bedrijf is: je moet altijd duidelijk aangeven waar de uitgangen zich bevinden en hoe je deze uitgangen op de snelste manier bereikt. In een noodsituatie heb je natuurlijk geen tijd om te zoeken naar de juiste route, en het is voor het ordelijk verloop van de evacuatie ook belangrijk dat iedereen dezelfde routes gebruikt.

Alle signalisatie die te maken heeft met het ontruimen van het bedrijfsterrein is groen van kleur. Dit zie je terug in de borden waarmee de nooduitgangen en de verzamelplaats worden aangegeven. Groen wordt ook gebruikt voor de logo’s die de plaats van hulpmaterialen aangeven, zoals
de verbandtrommel, AED, nooddouche, oogdouche of evacuatiestoel.

Sinds 2015 zijn de pictogrammen waarmee de vluchtweg wordt aangeduid iets aangepast. Voorheen stonden er drie logo’s op het bord: een rennend mannetje, een pijl en een deur. Op de nieuwe borden zijn de deur en het mannetje gecombineerd tot één enkel symbool. Daarnaast is de richting
van de pijl veranderd: wanneer je rechtdoor moet lopen staat de pijl met de punt naar boven in plaats van omlaag. De pijl met de punt naar beneden is in het nieuwe systeem gereserveerd voor plaatsen waar de route omlaag gaat, bijvoorbeeld als je een trap af moet.

Als je nog aanduidingen van de vorige generatie hebt hangen, hoeven die niet ineens allemaal vervangen te worden. Op nieuw te plaatsen borden moeten natuurlijk wel deze nieuwe pictogrammen staan. Wanneer de bordjes aan vervanging toe zijn, is dat een mooie gelegenheid om in één keer over te stappen op de nieuwe signalering. Het gebruik van oude en nieuwe signalering door elkaar kan verwarring oproepen en wordt daarom afgeraden.

Brand

Bij een beginnende brand is de reactie in de eerste minuten zeer bepalend voor het verloop. Wanneer de brand nog klein is, kan deze vaak nog relatief eenvoudig worden geblust. Wordt er niet direct adequaat gereageerd, dan is de kans groot dat de brand zich uitbreidt.

Het is dus belangrijk om direct te reageren op een beginnende brand. Hiervoor zijn in alle bedrijven blusmiddelen aanwezig. Voor brandblusmiddelen wordt de signaalkleur rood gebruikt. Zowel de blusmiddelen als de alarmknop moet worden aangegeven met het juiste pictogram.

Waarschuwingen, verboden en verplichtingen

Vluchtroutes en brandbestrijdingsmiddelen vind je in ieder bedrijf. Het maatwerk begint bij de categorieën waarschuwing, verbod en verplichting. Ook hiervoor gelden afgesproken pictogrammen, signaalkleuren en vormen. Een waarschuwingssymbool staat altijd in een gele driehoek met zwarte rand. Verboden zijn te herkennen aan de rode, ronde cirkel met de diagonale streep. Verplichtingen zijn opgenomen in een rond blauw vlak. Waarschuwingen, verboden en verplichtingen zijn altijd maatwerk: hiermee ga je in op de specifieke risico’s van jouw bedrijf. Hier kun je handig gebruik maken van de risicoanalyse.

Niet alleen het soort risico is hierbij belangrijk, maar ook de plaats. Rijden er bijvoorbeeld heftrucks rond? Dan is het belangrijk om daarvoor een waarschuwingsbord te plaatsen. Dit kan bij de toegang tot het terrein, wanneer je de voertuigen daar al direct kunt tegenkomen.

Rijden de heftrucks alleen rond in de assemblagehal? Dan is het beter om de waarschuwingen te plaatsen bij de toegangsdeuren tot de hal. Op die manier ontvang je de waarschuwing op het moment dat je de gevarenzone betreedt.

Gevaarlijke plaatsen

Signalisatie is meer dan alleen het plaatsen van de juiste borden en stickers. Als er gevaarlijke plaatsen zijn, moeten die ook worden gemarkeerd. Is er bijvoorbeeld een lage onderdoorgang waar mensen hun hoofd kunnen stoten? Breng dan (indien mogelijk) dempend materiaal aan met geel-zwarte markering. Zo is het gevaarpunt voor iedereen duidelijk en herkenbaar. Alle plaatsen waar een verhoogd risico is op vallen, struikelen, uitglijden of klemmen moeten op deze manier gemarkeerd worden.

Bij veel bedrijfsongelukken is een gemotoriseerd voertuig betrokken. Zeker in het geval van een botsing met een voetganger zijn de gevolgen vaak ernstig. Om dit soort ongevallen te voorkomen is het belangrijk om met markering op de grond aan te geven waar de voertuigen mogen komen en in welke zones er gelopen mag worden. Op die manier is ook snel duidelijk waar de gevarenzones zich bevinden: namelijk de plekken waar voertuigen
en wandelzones elkaar tegenkomen. Zorg dat hier duidelijk is aangegeven wie voorrang heeft, en dat zowel medewerkers als bezoekers op de hoogte zijn van deze afspraken! Aanvullende waarschuwingssymbolen kunnen hierbij helpen, zoals bijvoorbeeld stickers, borden of pictogrammen op de vloer.

Chemicaliën

Speciale zorg is nodig wanneer er in het bedrijf wordt gewerkt met chemicaliën. In ieder geval moeten deze stoffen goed gelabeld zijn. Bij een ongeval met chemische stoffen is het voor de hulpverleners namelijk erg belangrijk om precies te weten welke stoffen er betrokken zijn, zodat de hulp op maat geleverd kan worden. Specifieke gevaren worden per stof aangegeven met een gevaarsymbool in een rode ruit, bijvoorbeeld bij ontvlambare of giftige stoffen. Bedrijven die werken met chemicaliën moeten analyseren waar deze worden opgeslagen en controleren dat alle
voorraad is voorzien van de juiste pictogrammen.

Koffie·welzijn·werk

Gouden tips om de gastvrijheid van je bedrijf te boosten

Gastvrij zijn is een kunst. Van Dale omschrijft het als ‘hartelijk en gul zijn’. Het Engelse woord voor gastvrijheid is hospitality. De definitie is niet per se belangrijk om het te begrijpen, gastvrijheid kun je namelijk het makkelijkste vatten wanneer je het ervaart.  

Gastvrije mensen zijn gelukkige mensen die werken en leven met voldoening, vanuit intrinsieke motivatie, met plezier en passie. 

Voor velen is het een natuurlijke reflex of is het een levensbeschouwing, maar wij zijn ervan overtuigd dat het ook iets is dat je kunt aanleren of gewoonweg bewust kunt uitoefenen. Een gast is bovendien vaak de belangrijkste bezoeker van je bedrijf.

Organisaties die hun klanten de beste ervaring bieden, slagen erin ruim 50% meer omzet te genereren dan bedrijven die van consumenten een mindere beoordeling krijgen als het gaat om klantenbeleving. Het spreekt dan ook voor zich dat een klant sneller terug zal keren indien de sfeer en vooral het persoonlijk contact op het eerste bezoek goed zat.

Gemiddeld genomen zorgen 20% van je klanten voor 80% van je omzet. In B2B markten ligt die verhouding vaak zelfs op 10/90! Met andere woorden zorgen trouwe klanten voor het overgrote deel van je omzet én ze kosten ook minder. Je hoeft namelijk niet te investeren zoals je doet bij het zoeken naar nieuwe klanten. Kortom kun je als gastvrij bedrijf die zich focust op de klantenbeleving dus meer verdienen. (2014. Waarom Gastvrijheid Goud Waard is voor Ondernemers, https://outdo.nl/waarom-gastvrijheid-goud-waard-is-voor-ondernemers/)

Maar hoe kun je nu concreet gastgericht zijn? Begin bij de kleine dingen. Het is de bedoeling dat je je gast of bezoeker een VIP-gevoel kunt geven.

Enkele makkelijk toepasbare tips:

 • Start met duidelijke signalisatie (zowel op de openbare weg, de parking als in je inkomhal)
 • Voorzie indien mogelijk parkeerplaatsen of fietsenstallingen voor bezoekers
 • Zorg dat je inkomhal verzorgd oogt en het duidelijk is waar de bezoeker zich kan aanmelden
 • Verwelkom je bezoeker met een kopje kwaliteitskoffie

Dat laatste is best belangrijk. Indien je koffie van goede kwaliteit is, geeft dit immers een goede indruk. Met kwalitatieve koffie kan je als bedrijf laten zien dat je je werknemers én bezoekers respecteert. Koffie is vaak het meest onderschatte visitekaartje van bedrijven. 

Je gasten zullen daarnaast een keuze uit verschillende koffievarianten zeer appreciëren. Er heerst intussen een heuse koffiecultuur in Nederland.

En hoe word je de ultieme gastheer? De focus moet zonder twijfel op het persoonlijk contact tussen de gastheer en de gast of bezoeker liggen. Het is belangrijk dat de bezoeker zich welkom voelt. Door je ontmoeting te starten met een positieve sfeer (en dat kopje koffie☺) is de kans op een positieve uitkomst al relatief vergroot.

Klanten willen dan weliswaar voorspelbaarheid, maar ze willen ook op geregelde tijdstippen positief verrast worden. Het is dé kans bij uitstek om te tonen dat jouw bedrijf buitengewoon is.

Bonustip:

 • Je kunt bijvoorbeeld al starten door ‘met plezier’ te zeggen in plaats van ‘graag gedaan’.

Daarnaast worden klanten blij als ze weten dat je zult waarmaken wat je hen hebt beloofd. Probeer daarom steeds transparant te zijn.

Werknemers of collega’s zijn ook zeer belangrijke spelers inzake de gastvrijheid naar klanten of bezoekers. Jij bent waarschijnlijk niet de enige persoon waarmee je gast of bezoeker in contact zal komen binnen het bedrijf. Zorg er dus voor dat je werknemers zich goed voelen.

 • Organiseer een korte training over gastvrijheid naar bezoekers toe.
 • Zorg voor goedgehumeurde werknemers, dit brengt (naast het feit dat ze dan ook beter presteren), automatisch een goed gastheerschap vanuit hen met zich mee.

En hoe zorg je voor goedgehumeurde werknemers?

 • Voorzie ook de werknemers/ collega’s van verschillende koffievarianten
 • Zorg voor een aangename coffeecorner/ breakroom waar men even kan uitblazen

Een gemiddeld koffie gebruik past bovendien perfect in een gezonde levensstijl omdat het een bron is van antioxidanten en vrijwel geen calorieën bevat. Investeren in kwalitatieve koffie op kantoor is dus geen overbodige luxe. Kortom is investeren in je werknemers een win-winsituatie.

Bekijk een bezoek aan je bedrijf door de ogen van een bezoeker, begrijp dat je deel uitmaakt van de totale beleving en probeer daar naar te handelen. Een ideale gastheer of –vrouw overziet het complete plaatje en presenteert zichzelf als vertegenwoordiger van de hele organisatie. Het is dus belangrijk om je klanten een aangename full experience te bezorgen.

De mate van gastvrijheid beslist of een bezoeker weer terugkomt. Bovenstaande tips zullen je hiermee alvast een heel eindje op weg helpen.   

welzijn·werk

Bezoekersveiligheid op de werf

Bezoek jij regelmatig of neem je wel eens bezoekers mee naar een werf? Dan ben jij je ongetwijfeld bewust van de mogelijke gevaren.  
Het is geen geheim dat de bouwplaats niet bepaald een gezondheids- en veiligheidshemel is. Daarom is het belangrijk dat zowel jij als andere werfbezoekers hier rekening mee houden. 

Voorzie je klanten of partners van een full service

Niet enkel is het attent zijn en anderen attent maken op deze gevaren opportuun, je kunt je uiteraard ook praktisch voorbereiden.  
De kans op ongevallen in de bouwsector zijn relatief hoog, zeker in vergelijking met andere sectoren. Dan is het voorzien van extra bescherming een kleine moeite, toch?  

Wil je je klanten of partners écht van een full service voorzien, zorg er dan voor dat jouw kantoor het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal op voorraad heeft. 

Wat kun je zoal voorzien?  

 • Volgens de wettelijke veiligheidsvoorschriften van België (opgelet, deze kunnen verschillen per land) is het dragen van een veiligheidshelm alvast verplicht.  
 • Bezoek je een lawaaierige omgeving? Denk dan aan gehoorbescherming zoals oorkappen of oordoppen.  
 • Houd je kleding en die van je klanten proper met beschermende kledij als een wegwerpoverall. 
 • Een stoffige omgeving? Dan is adembescherming vast geen overbodige luxe. 
 • Indien je die splinternieuwe vloer niet meteen vuil wil maken kun je gebruik maken van overschoenen
  En om goed op te vallen op de werf kun je gebruik maken van een fluovest

Persoonlijke bescherming beperkt het aantal onnodige ongevallen op de werf en een gewaarschuwd man is er twee waard. 
Investeren in persoonlijke bescherming is dus steeds een win-winsituatie. 

Nieuwsgierig naar meer? Bekijk hier onze producten.  
Nog vragen?
Onze Lyreco veiligheidsexperts helpen je graag verder. 

ergonomie·tips and tricks·welzijn·werk

5 tips voor een ergonomische en efficiënte werkplek

Waarschijnlijk ben je dit artikel al zittend aan het lezen, dit kan betekenen dat je één van de vele Belgen bent met een zittend beroep of met een ‘ongezond zitpatroon’.

Ons lichaam is nochtans gemaakt om te bewegen, te lang en te veel zitten schaadt de gezondheid.  

In cijfers: 

 • 33% (= meer dan 4 miljoen) volwassen Belgen beweegt te weinig  
 • 50% (= bijna 9 miljoen) volwassen Nederlanders beweegt te weinig 
 • 59% (= bijna 195 duizend) volwassen Luxemburgers beweegt te weinig

Feiten en gevolgen: 

 • het risico op obesitas verdubbelt door dagelijks langdurig te zitten 
 • 60% van de tijd die we dagelijks zitten, brengen we door op het werk 
 • Actieve bedrijven hebben een positief rendement: hogere productiviteit en gelukkige medewerkers 

Reden genoeg om voor werkgever én werknemers actie te ondernemen, liefst preventief. Dat vergt een aanpassing in gewoonten. Idealiter zou elk uur zittend afgewisseld moeten worden met tien minuten rechtstaan, maar in hoeveel werksituaties is dat een haalbaar scenario?  

5 effectieve tips die je meteen kunt toepassen

Je hoeft niet te panikeren indien je dan toch een zittend beroep uitoefent, dankzij deze tips kun je heel wat schade voorkomen.

1. Zorg voor een goede zitpositie

 • Zorg voor een correcte stoelhoogte, je voeten plat op de grond en knie in een hoek van 90 graden (gebruik een voetensteun indien nodig). 
 • De hoogte van de tafel zou op ellebooghoogte moeten zijn terwijl je ontspannen zit. 
 • Steun met de armen op de tafel of op armleggers.  
 • Kantel de rugleuning van je stoel 2 cm naar achteren voor een goede ondersteuning.  
 • De bovenkant van je scherm zou zich iets onder je ooghoogte moeten bevinden (gebruik eventueel een laptophouder of tabletverhoger) 

2. Werk ‘in-line’

 • Leg documenten, tablet of smartphone in lijn met het scherm op een licht hellend vlak om goed te kunnen lezen zonder je nek te buigen (gebruik eventueel een documenthouder)

3. Muis recht voor schouder

 • Vermijd reiken naar de muis; gebruik een compact toetsenbord, eventueel met rrn los numeriek deel dat je ook links kan plaatsen 

4. Meerdere beeldschermen

 • Werk met twee beeldschermen als je regelmatig met 2 applicaties tegelijk werkt. Zet het meest gebruikte scherm recht voor je. Als je vaak gegevens van meerdere applicaties moet vergelijken, zet dan beide schermen midden voor je. 

5. Activiteit gerelateerd werken 

 • Wissel af tussen zitten en staan.  
 • Maak indien mogelijk gebruik van een zit-sta bureau.  
 • Ga regelmatig van je werkplak en maak een korte wandeling. Hiermee verhoog je jouw concentratie en mentale fitheid.  
 • Kies de werkplek die past bij jouw werkzaamheden 

Ben jij er klaar voor? Creëer samen met Lyreco een werkomgeving met respect voor lichaam en geest: lees er hier alles over.

welzijn·werk

Goed materiaal is het halve werk

Goed werkmateriaal is belangrijk. Magazijnmedewerkers rijden niet rond met een verouderde heftruck. Monteurs krijgen degelijk gereedschap om hun onderhoudstaken mee te doen. Maar hoe zit het met de schoonmaker?

Om goed en prettig te werken, moet het personeel de juiste materialen
hebben. In de meeste bedrijven is men zich daarvan bewust. Er
wordt aandacht besteed aan een ergonomische en aangename werkplek. Als je medewerkers zich gewaardeerd voelen, zijn ze productiever en voelen ze zich meer betrokken bij de organisatie.

Het argument dat mensen productiever zijn met de juiste materialen
wordt vaak gebruikt in de productieindustrie. Een assemblagemedewerker levert betere kwaliteit af, wanneer je hem beter gereedschap geeft. Alleen wordt het ondersteunend personeel, zoals de schoonmaker, wel eens vergeten.

Schoonmaak is je visitekaartje

En juist dat laatste is jammer. Want ook voor schoonmakers geldt dat ze hun werk beter doen als ze daar betere materialen voor krijgen. Daarnaast heeft goede schoonmaak van je bedrijf een functie als visitekaartje. Een opgeruimd en fris ruikend bedrijfsgebouw is voor bezoekers de beste eerste indruk. Als je kiest voor goede schoonmaakmaterialen, betaalt zich dat dus dubbel terug. De schoonmaker vindt het fijner om mee te werken en de resultaten zijn beter. Bij het schoonmaken en schoonhouden van bedrijfsgebouwen heeft deze keuze een enorme impact. Het is daarom verbazend dat hierop wordt bezuinigd.

Frisse hotelkamers

Denk eens aan de laatste keer dat je een kamer boekte in een hotel.
Hoe groot of klein de kamer ook is, het feit dat hij schoon en opgeruimd is, bepaalt je eerste indruk. En dan zie je in een hotelkamer alleen nog maar de resultaten van de schoonmaak en niet het proces zelf. Hotelgasten zien zelden het schoonmaakpersoneel aan het werk.

Op steeds meer kantoren is dat tegenwoordig anders. Overdag schoonmaken terwijl het ander personeel aan het werk is, is geen uitzondering meer. Juist op dat soort momenten wil je dat je schoonmaker gebruik maakt van goede materialen.

In geuren en kleuren

Een investering in goede materialen verdient zichzelf terug. Deze
algemene stelling klopt ook als je het hebt over schoonmaakmaterialen.
Goede materialen gaan namelijk jaren mee. Wist je dat een kwalitatieve microvezeldoek tot 500× gewassen kan worden? Wanneer je hierin investeert hoef je deze dus veel minder vaak te vervangen.

Waar de schoonmaak een visitekaartje is voor een organisatie, is de kar met schoonmaakmaterialen een visitekaartje voor de schoonmaker. Een versleten kar met schoonmaakmaterialen hoort niet thuis in moderne bedrijven die schone en nette kantoorruimten belangrijk vinden. Als je zorgt dat schoonmakers degelijke en fijne materialen krijgen om mee te werken, krijgen ze ook het respect dat ze verdienen.

Lyreco heeft een compleet assortiment professionele hygiëneproducten en schoonmaakmiddelen ontwikkeld voor dagelijks gebruik, voor alle werkplekken en toiletruimtes.

Met onze Lyreco-hygiëneproducten en schoonmaakmiddelen willen we jou de laagste gebruikskosten bieden in combinatie met een onmiskenbare
productkwaliteit.

ergonomie·welzijn·werk

Zo kies je een goede ergonomische stoel

Zit je prettig achter je bureau? Is je stoel comfortabel en geeft hij de juiste steun? En sta je zonder klachten op uit je stoel als je een tijd hebt zitten werken?

Wanneer je één van deze vragen met ‘nee’ hebt beantwoord, is het wellicht tijd voor een nieuwe bureaustoel. De bureaustoel is namelijk veruit het belangrijkste kantoormeubel. Een goede stoel geeft jou en je medewerkers een prettige plek om te werken en zorgt voor productievere én gezondere werknemers. Als je comfortabel zit, werk je beter, langer en met meer plezier.

Welke eisen stel je aan een stoel?

Er zijn een paar factoren die bepalen of een stoel ergonomisch is of niet. We hebben er een handige checklist van gemaakt:

• Is de hoogte van de stoel goed instelbaar en kan de hoogte precies worden aangepast aan de medewerker? Als je knieën een hoek van 90 graden maken wanneer je met je voeten op de grond rust, is de hoogte van de zitting correct.

• Kun je de rugleuning goed instellen? Deze moet in hoogte verstelbaar zijn zodat de medewerker voldoende steun heeft in de onderrug. Zorg voor een rechte zithouding en laat de leuning niet te veel achterover hellen. Dat lijkt een comfortabele houding, maar het zorgt ervoor dat je tijdens bijvoorbeeld het lezen van documenten voorover gatn leunen en niet meer ondersteund wordt.

• Kan de diepte van de zitting worden ingesteld? Dit kan door de zitting te verschuiven of door de rugleuning naar voor of achter te verschuiven. Hierdoor zorg je voor voldoende steun onder de bovenbenen.

• Staat de stoel goed stabiel? Kies bij voorkeur een stoel met een stevig onderstel. De meeste stoelen hebben vijf wielen waardoor ze stabiel op hun plek blijven.

Bewegen of niet?

Sommige mensen vinden het aangenaam als hun stoel kan bewegen. Hiervoor bestaan verschillende technieken.

Synchroon mechanisme: dit is de meest ergonomische oplossing. De stoel volgt als het ware de bewegingen van de gebruiker dankzij een gecoördineerde neiging van de zitting en de rugleuning. Het systeem kan volgens lichaamsgewicht worden ingesteld. Het kan tevens, afhankelijk van het model, in alle of bepaalde posities worden geblokkeerd. De rugleuning is uitgerust met een antiterugslagveiligheid.

Mechanisme voor permanent contact: de rugleuning blijft permanent in contact met de rug van de gebruiker, terwijl de positie van de zitting onveranderd blijft. De rugleuning kan afhankelijk van het model in alle of bepaalde posities geblokkeerd worden. Bewegen regelmatig je stoel voor een dynamische zithouding. Bovendien is het belangrijk om geregeld naar achter te leunen om de druk op de tussenwervelschijven te verlichten.
• beweeg op jouw stoel voor een dynamische zithouding;
• leun geregeld naar achter om de druk op de tussenwervelschijven te verlichten.

Hoe stel je een goede werkplek in?

Vaak worden er goede ergonomische stoelen aangeschaft en wordt er niet gelet op het correct instellen van de werkplek. Dat is zonde, want het goed instellen van een kantoorwerkplek is helemaal niet moeilijk en zorgt ervoor dat medewerkers prettiger en gezonder zitten.

Zit je netjes recht op de goede hoogte, pas dan de armleuningen aan. Je elleboog en onderarm moeten op de leuning kunnen rusten zonder dat je je schouders optrekt of juist laat hangen. Nu moet je alleen de hoogte van het bureau aanpassen. Deze hoort gelijk te staan aan de armleuningen van de bureaustoel. Je kunt de meeste moderne bureaus uitstekend in hoogte verstellen. Als dat niet mogelijk is en als het bureau nog steeds te hoog blijft, dan kun je de stoel iets hoger zetten en een voetenbank gebruiken.

Natuurlijk is het altijd beter om ook te zorgen voor een ergonomisch verantwoord bureau. Ook daarvoor heeft Lyreco de juiste producten beschikbaar.

tips and tricks·welzijn

5 tips tegen de middagdip

Iedereen kent het en maakt het wel eens mee, de middagdip. Het is geen fijn gevoel, maar dit is nu verleden tijd! Ontdek hieronder 5 handige tips en kom je dag zorgeloos door.

1. Vezels

Voorzie tijdens een dag drie lichte maaltijden en twee gezonde tussendoortjes. Een zware maaltijd is niet zo’n goed idee als je vaak last hebt van middagdipjes. Ook snoep met veel suikers of zout eet je beter niet. Ze geven je wel een energieboost, maar zorgen er tegelijk ook voor dat je bloedsuikerspiegel kort daarna omlaag gaat. Het resultaat is dat je je nog meer moe voelt.

2. Water!

Zet ’s morgens een grote fles water op je bureau en drink er regelmatig van. Je dehydrateert niet, krijgt minder zin in ongezonde snacks en voorkomt een slaperig gevoel.

3. Beweeg

10 minuten een frisse neus halen tijdens de lunchpauze, langsgaan bij je collega in plaats van te mailen, de trap nemen in plaats van de lift … Door te bewegen laat je het bloed in je lichaam circuleren en voorkom je een middagdip.

4. Zuurstof

In een (iets) koudere ruimte werk je alerter. Zet dus even een raam open om frisse lucht binnen te laten.

5. Plan je dag beter

Hou de moeilijkste taken voor ’s morgens, kies in de namiddag voor minder zware taken. Vermijd routine, want je aandacht gaat erdoor verslappen.

welzijn

Waarom een AED installeren niet voldoende is om levens te redden

AED

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Een AED is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren.

In Nederland zijn er 20.000 geregistreerde toestellen en in België zijn dat er 10.000. Het installeren van dit levensreddend toestel op openbare locaties en bedrijven is dus al een stap in de goede richting. Maar waarom is dit niet voldoende?

Angst om iets verkeerd te doen

Vaak durven mensen het toestel niet te gebruiken. Hierdoor wachten ze ook veel te lang om het AED-toestel te nemen . Per minuut die je wacht, verlaagt de overlevingskans met 10 % tot 12 %. Als een slachtoffer binnen de drie minuten gereanimeerd wordt met een AED, stijgt de overlevingskans tot 70 % . Het toestel  geeft nochtans heel duidelijk aan wanneer je welke stap moet nemen. Een AED zal nooit een schok toedienen als het niet nodig is. Je neemt er dus geen enkel risico door het te gebruiken.

Bereikbaarheid van het toestel

De toestellen staan meestal op privé-eigendom waardoor niet iedereen toegang krijgt tot de AED. Ook weten mensen vaak niet waar het toestel juist staat. Hierdoor gaat dikwijls kostbare tijd verloren.

Hoe kan je een leven redden?

Zorg ervoor dat je jouw personeel goed informeert. Een eenmalige cursus bij het Rode Kruis geeft je medewerkers genoeg kennis en dus ook zelfzekerheid om het toestel te gebruiken. Ook is het cruciaal dat iedereen weet waar het toestel staat. Een duidelijke bewegwijzering naar het toestel kan hierbij helpen. Weet ook dat een AED niet bij elke hartaanval een oplossing kan bieden, maar door iedereen goed te informeren verhoog je alvast de kansen.

rode kruis

Draag verder bij tot de veiligheid van je collega’s. Lyreco heeft een uitgebreid assortiment aan persoonlijk beschermingsmateriaal.

technologie·welzijn·werk

Hoofdtelefoons zijn de nieuwe kantoormuren

hoofdtelefoons zijn de nieuwe muren

De manier waarop we werken en vooral onze werkplek is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Thuiswerken, werken op een open werkvloer of werken op een andere locatie dan je kantoor worden steeds meer de norm. Een nieuw probleem waarbij je dan geconfronteerd wordt is het omgevingsgeluid. Luide telefoongesprekken, de radio of druk pratende collega’s kunnen dan wel eens voor irritatie, afleiding of in het ergste geval voor stress zorgen.

Een hoofdtelefoon kan in zo’n gevallen een oplossing bieden en de functie van de klassieke kantoormuren overnemen. Je kan rustig doorwerken zonder gestoord te worden en het is ook bewezen dat (de juiste) muziek motiverend werkt. Kies je voor een headset dan heb je nog een extra voordeel, je kan hem ook gebruiken voor telefoon- of Skypegesprekken.


Goede afspraken maken goede collega’s
Als je ervoor kiest om gebruik te maken van een hoofdtelefoon op kantoor is het niet slecht om een aantal afspraken te maken met je collega’s over het gebruik hiervan.

Zo is het belangrijk dat je hoofdtelefoon niet te luid staat, zodat je andere collega’s niet stoort en dat je de telefoon nog steeds hoort overgaan. Verder kan je best niet de hele dag aan je hoofdtelefoon gekluisterd zitten. Beperk het gebruik bv tot blokken van een paar uur. Zo heb je nog steeds ruimte voor sociaal contact met je collega’s en blijf je niet de hele dag onbereikbaar. Spreek af met je collega’s dat ze jou tijdens zo’n concentratiemoment enkel mogen storen als het écht dringend is, andere zaken kunnen gerust via mail of op een later moment besproken worden.


Hoe kies je de juiste hoofdtelefoon/headset?
Om de juiste headset te kiezen moet je rekening houden met een aantal factoren:

Waar gebruik je het?
Als je het grootste deel van je tijd op je werkplek doorbrengt en weinig telefoongesprekken moet voeren is een gewone hoofdtelefoon voldoende. Moet je vaak bellen dan is een headset interessant. Ben je vaak onderweg dan is een bluetooth headset de beste oplossing voor jou.

Enkelzijdig versus dubbelzijdig

enkelzijdige headset

Een enkelzijdige headset is ideaal voor situaties waarbij je zowel de beller duidelijk moet kunnen verstaan en tegelijkertijd ook aandacht moet besteden aan hetgeen dat om je heen gebeurt.

dubbelzijdige headset

Een dubbelzijdige headset zorgt voor een kwalitatief hoogwaardig geluid waarbij achtergrondgeluiden worden onderdrukt. Ideaal voor rumoerige omgevingen.

Met draad versus draadloos
Met een draadloze verbinding zijn je handen vrij voor andere onmiddellijke taken, je werkt efficiënter en verhoogt je productiviteit met 43 %. Je hebt ook uiteraard ook meer bewegingsvrijheid met een draadloze headset.

Op zoek naar de juiste headset? Bekijk ons ruim assortiment op de Lyreco-webshop

tips and tricks·welzijn

3 alcoholvrije mojito’s om Tourneé Minérale door te komen

Jawel, het is weer zover. In februari is Tourneé Minérale gestart. Dit is hét moment om eens enkele alcoholvrije mojito’s uit te proberen, ook wel nojito’s genoemd. Hieronder volgen onze 3 favoriete nojito’s. Ben je benieuwd naar deze smaakmakende cocktails? Lees dan zeker verder! Kijk gerust eens op onze website voor de juiste ingrediënten.


Virgin Mojito – de bekendste cocktail zonder alcohol

Wat heb je hiervoor nodig?

 • 1/2 limoen in 4 stukjes
 • sap van 1/2 limoen
 • 10 blaadjes munt
 • Crushed ijs of ijsblokjes
 • 1 el rietsuiker
 • 250 cl appelsap
 • 1/2 Spa Duo limoen gember
 • Extra: cocktail stamper

Hoe maak je de Virgin Mojito?

 • Snijd de helft van de limoen in 4 stukjes, pers de andere helft uit in het glas. Neem de helft van de muntblaadjes en doe die in het glas. Gebruik een cocktail stamper of een ander mengstokje om de smaken tot hun recht te laten komen. Voeg wat ijs toe, daarna de Spa Duo limoen en gember en de appelsap. We zijn bijna klaar. Neem de rest van de muntblaadjes en doe deze in het glas. Meng het geheel nog even en genieten maar!

Frambozen Nojito – Het verfrissende broertje van de Virgin Mojito

Wat heb je hiervoor nodig?

Hoe maak je de Frambozen Nojito?

 • Snijd de helft van de limoen in 4 stukjes, pers de andere helft uit in het glas. Neem een handvol muntblaadjes en doe deze in het glas. Voeg wat crushed ijs toe en meng het geheel. Je kan hiervoor een cocktail stamper gebruiken. Als je geen cocktail stamper in huis hebt, kan je gerust de achterkant van een lepel gebruiken. Voeg 2 eetlepels rode vruchten grenadine toe samen met 300 ml Sprite. Tot slot voeg je nog een handvol frambozen toe. Nog even mengen en klaar!

Mangojito: een romige zachte mocktail met een frisse nasmaak

Wat heb je hiervoor nodig?

 • 50 g bevroren mango
 • 250 ml Schweppes Agrum
 • 1 limoen uitgeperst
 • 1/2 limoen in stukjes
 • 5 munt blaadjes
 • ijsblokjes

Hoe maak je de Mangojito?

 • Mix de bevroren mango en uitgeperste limoen tot een glad mengsel. Voeg de in stukjes gesneden limoen en muntblaadjes toe. Voeg de Schweppes toe met de ijsblokjes, nog even mengen en dan ben je klaar om het geheel te serveren.

Zo, je bent al een stap verder om een maand zonder alcohol te overleven. Tip: deze niet-alcoholische cocktails zijn ook leuk voor een warme zomerdag.

Proost!

ergonomie·welzijn·werk

Meer beweging op het werk

Tijd voor beweging!

10 tips voor leuke en activerende bewegingstussendoortjes:

 1. Loop naar collega’s in plaats van een mail te sturen. Contact met collega’s blijkt daarnaast ook nog eens gelukkiger te maken.
 2. Gebruik een kleine beker of glas zodat je meer moet lopen om hem te vullen.
 3. Haal altijd zelf drinken en laat dit niet door collega’s doen.
 4. De lunchpauze op het werk is een prima gelegenheid om, samen met collega’s, even de benen te strekken.
 5. Neem de trap in plaats van de lift of roltrap.
 6. Ga op een andere verdieping naar het toilet.
 7. Sta op en loop weg als je gaat bellen. Dit is bovendien voor je collega’s ook aangenamer, zo hoeven ze niet alle gesprekken te horen.
 8. Schaf een stappenteller aan en meet de gehele dag je activiteit en hoeveel calorieën je verbrandt.
 9. Fiets of loop naar je werk. Is de afstand iets te groot? Denk dan eens aan een elektrische fiets of stap een station eerder uit de bus en loop de rest.
 10. Wissel zittend regelmatig af met staan. Er zijn tegenwoordig heel wat bureau-oplossingen die je hierbij kunnen helpen.
ergonomie·welzijn·werk

Kwaliteitsvolle kantoormeubelen, belangrijker dan je denkt!

zit-sta-bureauDoor onze huidige manier van leven en werken zitten we doorgaans per dag meer uren dan we bewegen of slapen. Iedereen weet ondertussen dat dit vaak leidt tot lage rugklachten en diverse kwaaltjes.

Maar wist je ook dat er per jaar wereldwijd meer dan vijf miljoen mensen sterven aan de gevolgen van een gebrek aan beweging? Te lang en teveel zitten kan immers allerlei ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Bij te lange periodes van inactiviteit valt het metabolisme in ons lichaam stil. Dat kan op langere termijn leiden tot ziektes zoals diabetes, hart- en vaataandoeningen, obesitas, kanker, enz.

We moeten allemaal minder en minder lange periodes zitten. Ook tijdens ons werk en dus ook binnen de kantooromgeving. Daar kunnen het juiste kantoormeubilair en een dynamische kantoorinrichting sterk bij helpen.

Kantoormeubilair dat bewegen en staan stimuleert

Door onze werkplek aan te passen kunnen we onze manier van werken beïnvloeden. Binnen een kantoor kunnen diverse soorten werkplekken worden ingericht speciaal afgestemd op het uitvoeren van specifieke taken. Dit zet medewerkers aan om zich vaker binnen het kantoor te verplaatsen van de ene werkplek naar de andere.

Richt bijvoorbeeld je kantoorruimte in met afzonderlijke zones om te telefoneren, te printen, te overleggen, je te concentreren, presentaties te geven, teleconferenties  te houden, enz. We hebben het dan over het creëren van “activity based” werkplekken.

kantoorinrichting-combi1

Typisch voor de inrichting van een zogenaamd dynamisch kantoor is de centrale ligging en de makkelijke bereikbaarheid van de gemeenschappelijke werkruimtes. Die staan via een centrale gang in verbinding met de landschapskantoren die rond de dynamische zones liggen. Ze zijn dus enerzijds vlot bereikbaar, maar anderzijds ook afgezonderd van de rest van het kantoor. Opnieuw nodigt dit uit tot meer verplaatsingen binnen het kantoor. Bovendien maakt het je landschapskantoor ook heel wat stiller.

Een andere gekende oplossing zijn de zit-sta werkplekken, voorzien van in hoogte verstelbare bureaus of modules waaraan staand kan gewerkt of vergaderd worden. Hierdoor kan je zittend en staand werken met elkaar afwisselen. Dat ontlast de rug en stimuleert de bloeddoorstroming in de benen.

zit-sta-stoelEr zijn ook allerlei zitoplossingen voor het kantoor die ons lichaam meer in beweging houden tijdens het werk: bureaustoelen met synchroon contact, dynamische stoelen … Afhankelijk van de werkruimte binnen je kantoor, kan je opteren voor diverse zitoplossingen die verschillende houdingen vereisen.

Een dynamische werkomgeving stimuleert het concentratie- en prestatievermogen van je medewerkers. Het komt zeker hun gezondheid en motivatie ten goede.

Uiteraard kan je bij Lyreco terecht voor advies inzake kantoorinrichting. Onze specialisten staan je met raad en daad bij voor de inrichting en decoratie van jouw kantoorruimten. Heb je een groot kantoorproject dat moet worden ingericht of vereist je kantoor een maatoplossing? Lyreco zorgt voor een professionele begeleiding in samenwerking met de specialisten van onze belangrijkste partners van kantoormeubilair.

kantoorinrichting-combi-3

Ergonomische kantoormeubelen voor elke kantooromgeving

Ergonomie op de werkplek is belangrijk voor elk type kantoor. Of het nu gaat om een thuiskantoor, een kantoor in een klein bedrijf, een directiekantoor, een groot landschapskantoor, een receptiezone, een vergaderzaal, enz.

Naast allerlei omgevingsfactoren zoals verlichting, luchtkwaliteit, omgevingsgeluid, beschikbare ruimte per werknemer …, spelen ergonomische kantoormeubelen op dit vlak uiteraard een érg belangrijke rol.

ergonomische-kantoormeubelen

Denk bijvoorbeeld maar aan ergonomische bureaustoelen, ergonomische verstelbare bureaus en allerlei ergonomische kantooraccessoires zoals voet- en rugsteunen, scheidingswanden en panelen, ergonomische muizen en toetsenborden, monitorsteunen, enz.

scheidingswanden-2

Dit alles helpt om een ontspannen werkhouding en een optimale zitpositie te creëren. In een ergonomisch ingericht kantoor is het aangenaam en productief werken en zullen er minder fysieke klachten voorkomen zoals hoofd- en rugpijn, vermoeide ogen …

Daarom vind je bij Lyreco een zeer uitgebreid aanbod kantoormeubelen voor de inrichting van jouw ergonomisch kantoor:

 • Bureaus en tafels: bureaus, tafels, directiebureaus, vergadertafels, conferentietafels, cafetariatafels, enz.
 • Opbergmeubilair: ladeblokken, archiefkasten, kasten, roldeurkasten, garderobekasten, rekken, enz.
 • Stoelen: bureaustoelen, ergonomische stoelen, directiestoelen, werkstoelen, projectstoelen, bezoekersstoelen, enz.
 • Aanvullend meubilair en accessoires: verlichting en lampen, papiermanden, vloermatten, stoelmattten, schermen, klokken, kapstokken, enz.

kantoorinrichting-combi-2

Tips voor de keuze van ergonomisch kantoormeubilair

bureaustoel-9Ben je op zoek naar ergonomische kantoormeubelen, hou dan zeker rekening met de volgende tips:

Bureaustoelen

 • Zitting
  • Met verstelbare zithoogte variërend tussen 40 en 55 cm
  • Minstens 40 cm breed
  • Tussen de 40 en 48 cm diep
  • 5 cm verstelbaar
  • 6° kantelbaar naar voor en naar achter
 • Rugleuning
  • Minstens 36 cm breed
  • Minstens 36 cm hoog
  • Voorzien van een lage instelbare rugsteun
  • 15° kantelbaar
 • Armsteunen
  • Bij voorkeur tussen 20 en 25 cm verstelbaar in de hoogte
  • Bij voorkeur breder dan 5 cm
  • Minstens 20 cm afstand tussen de voorste zitrand van de stoel en de voorzijde van de armsteunen, zodat men dicht genoeg aan het bureau kan zitten

Bureaus en werktafels

 • Werkblad
  • Tussen 74 en 76 cm hoog voor een vast werkblad
  • Bij voorkeur een in de hoogte verstelbaar werkblad tussen 65 en 85 cm voor een gewoon bureau en tusssen 65 en 125 cm voor een zit-sta tafel
  • Minstens 80 cm diep en 120 cm breed (bij voorkeur 160 cm)
  • Maximaal 5,5 cm dik aan de voorzijde en tot maximaal 8 cm dik aan de achterzijde
 • Beenruimte
  • 85 cm voor niet-verstelbare tafels en 120 cm voor verstelbare tafels
  • Minstens 12 cm hoog

kantoorinrichting-8

bureau-accessoiresVoorzie zeker ook de nodige ergonomische kantooraccessoires:

Hoe kies je de juiste bureaustoel?

bureaustoel-10Hou bij de keuze van een bureaustoel rekening met de volgende criteria:

 • Gebruiksaard van de bureaustoel
   • Gaat het om een stoel die steeds door dezelfde persoon zal worden gebruikt?
   • Gaat het om een projectstoel die voor iedereen hetzelfde moet zijn?
   • Gaat het om een stoel die op een flexibele werkplek staat en die dus door meerdere personen gebruikt wordt?
 • Gemiddelde dagelijkse gebruiksduur van de bureaustoel
  • Kort gebruik: minder dan 3 uur per dag
  • Gemiddeld gebruik: 3 tot 5 uur per dag
  • Langdurig gebruik: 5 tot 8 uur per dag
 • Het type gebruiker van de bureaustoel
  • De grootte van de persoon: hoogteregeling van de rugleuning ondersteunt de onderrug, ongeacht de grootte van de persoon.
  • Het gewicht van de persoon: een goede steun en beweeglijkheid van de rugleuning biedt meer comfort.
  • Fysieke conditie van de persoon: heeft de gebruiker al specifieke klachten zoals rugpijn, reuma …
  • Persoonlijke voorkeur van de persoon: houdt die meer van actief zitten of verkiest die meer ondersteuning.
 • De kwaliteit van de bureaustoel
  • De dichtheid van de vulling, stevigheid, design en ergonomie bepalen het comfort van de bureaustoel.

bureaustoelen-2

Stel je bureaustoel juist in

SIT CORRECTLY_S11_TOOLSJe mag dan al over een ergonomische bureaustoel beschikken, als je die niet correct instelt, zal je er niet veel voordeel van ondervinden.

Hou daarom bij het instellen van je bureaustoel rekening met de volgende adviezen:

 • Zet je tegen de achterkant van je bureaustoel en gebruik de volledig rugleuning zodat die je hele rug ondersteunt.
 • Plaats je voeten plat op de grond. Neem een hoek van ongeveer 90° aan tussen je boven- en onderbenen.
 • Gebruik de armleuningen van je bureaustoel. Zij ondersteunen je armen en nemen spanning weg. Plaats de armleggers op gelijke hoogte van je bureaublad. Werk met een hoek van ongeveer 90° tussen je boven- en onderarmen.
 • Kantel de zitting van je bureaustoel een aantal graden naar voor. Zo ga je automatisch je wervelkolom recht houden en je bekken naar voor kantelen. Je neemt dan een mooie rechte zithouding aan en voorkomt pijn in de onderrug. Je spieren en wervelkolom worden niet onnodig belast.
 • Stel de lendensteun van de rugleuning correct in zodat je onderrug optimaal ondersteund wordt. Die zorgt voor tegendruk in je rug.
 • Blokkeer de rugleuning van je bureaustoel niet, zodat je regelmatig naar voor en naar achter kan leunen tijdens het werken. Zo kan je af en toe je zitpositie wijzigen wat de ruggengraat ontlast, je bloedcirculatie stimuleert en je concentratievermogen verhoogt.
 • Plaats eventueel een speciale vloermat onder je bureaustoel. Je kan je stoel dan makkelijker verrollen waardoor je efficiënter en met minder stress werkt.

Meubilair voor je kantoorproject

Om je kantoor aangenaam en efficiënt in te richten is het belangrijk dat je beschikt over een ruime keuze aan kantoormeubilair wat betreft vormen en stijlen, kleuren en materialen.

Dit biedt heel wat flexibiliteit om te komen tot een optimale kantoorinrichting. Met diverse vormen van werkbladen kan je bijvoorbeeld veel verschillende combinaties maken.

bureau-vormen

Met een ruime keuze aan kleuren kan je gaan voor een stijlvolle inrichting.

bureaumeubilair-kleuren

Met een keuze uit meerdere meubellijnen kan je de inrichting afstemmen op de aard van de werkplek binnen je kantoor: meubels voor individuele kantoren, meubels voor een open-space kantoor, meubels voor co-working spaces, …

Met een doordacht design kies je voor optimale efficiëntie en meer werkcomfort.

kantoorinrichting-1

Ontdek alle mogelijkheden in onze Kantoormeubelen Catalogus of op onze webshop.

meubelcatalogus

Heb je vragen rond kantoormeubelen of kantoorinrichting?

Aarzel dan niet om ons te contacteren via mail, telefoon (04 361 99 23) of via je Lyreco vertegenwoordiger. Onze klantendienst is op weekdagen te bereiken van 8u30 tot 17u30, op vrijdag tot 17u.