Geen categorie

Hoe creeër je een veiligheidscultuur?

Een veilige werkomgeving maak je samen met je medewerkers. Als iedereen in de organisatie zijn verantwoordelijkheden kent, wordt veilig werken een automatisme. Een gezonde en veilige werkomgeving zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is niet altijd het geval. Bij bedrijfsongelukken speelt onoplettendheid of onveilig gedrag nog vaak een
rol. Om ervoor te zorgen dat de werkomgeving veiliger wordt, is het niet alleen noodzakelijk dat iedereen de regels kent en opvolgt, maar zijn veilig gedrag en het herkennen van risico’s minstens zo belangrijk.

Hiervoor is een goede veiligheidscultuur nodig. Wat een goede veiligheidscultuur is, is voor iedere onderneming anders. Maar een paar punten zijn altijd van belang:

Goede werkrelaties

Voor een goede veiligheidscultuur moeten medewerkers op elkaar kunnen vertrouwen. Een foutje of een vergissing kan wel eens gebeuren. Beschouw ze als leermomenten, zodat medewerkers samen gaan bekijken wat de gevaarlijke situatie was en hoe deze situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden. Wanneer er een goede relatie is tussen medewerkers en hun management, is men veel eerder bereid hier open en eerlijk over te praten. Als het management goed luistert naar de zorgen van de medewerkers, dan werkt dat ook andersom.

Het hele team moet risico’s herkennen

Een veiligheidscultuur werkt alleen goed wanneer er goede processen zijn voor het oplossen van gevaarlijke situaties. Als je daar goed over communiceert, krijg je niet alleen een veiliger werkplek, het zorgt er ook voor dat medewerkers zich gehoord én betrokken voelen. Op die manier voelt iedereen zich verantwoordelijk voor veiligheid. Van de metaalbewerker in de fabriekshal tot de directie op kantoor, met een goede veiligheidscultuur zet iedereen zich in voor een veilige werkomgeving.

Niet met vingers wijzen

Als er iets (bijna) mis gaat, geef dan niet één persoon de schuld. Bekijk met het hele team wat de oorzaak van het probleem is en wat de beste oplossing is. Risicogedrag kan ongevallen veroorzaken, maar vaak zorgen bepaalde procedures in een bedrijf of de inrichting van de werkomgeving er ongewild voor dat gevaarlijk gedrag wordt vertoond. Het is dan heel belangrijk om niet degene die iets gevaarlijks doet te straffen, maar om te bepalen waarom dat gedrag vertoond wordt. Als je de oorzaak aanpakt, is het voor iedereen gemakkelijker om veiliger te werken.

Het hoort bij het dagelijks werk

Veiligheid mag niet los gezien worden van de dagelijkse taken. Het is dus niet iets om even te bespreken bij een vergadering of werkoverdracht. Veiligheid moet een ‘mindset’ zijn en deel uitmaken van de dagelijkse
taken.

Medewerkers moeten gevaarlijk gedrag durven tegenhouden

Je medewerkers zouden problemen die ze signaleren – of dat nu een gevaarlijke situatie is of gevaarlijk gedrag van een collega – altijd moeten kunnen melden, zonder angst voor straf of represailles. Spoor je medewerkers aan om gevaren te benoemen en spreek je waardering uit wanneer mensen veilig gedrag laten zien. Positieve feedback is belangrijk wanneer veilige gewoontes ingeburgerd moeten raken. Laat dan ook alle medewerkers actief bijdragen aan deze cultuur van positieve feedback.

Vier je successen, zo kweek je extra bewustzijn

Benoem veiligheid niet alleen in jaarrapporten, maar sta eens wat vaker stil bij wat er dagelijks gedaan wordt om veilig te werken. Dat is namelijk veel belangrijker. Hoe meer waardering er is voor veilig werken, des te veiliger wordt er gewerkt. En dat heeft weer een positief effect op de cijfers in jaarrapporten.

Pas op met disciplinaire maatregelen

Als medewerkers bang zijn voor disciplinaire maatregelen durven ze gevaarlijke situaties minder snel te melden. Dergelijke maatregelen staan een veiligheidscultuur dus enorm in de weg. Ze verhinderen dat een organisatie kan leren van zijn fouten. Als er in een organisatie meer wordt gewerkt met represailles dan met positieve feedback, dan heeft dat nadelige gevolgen voor het vertrouwen en de productiviteit.

Door positieve feedback behaal je veel betere resultaten, vooral wanneer medewerkers ook elkaars veilige gedrag gaan aanmoedigen. Een goede veiligheidscultuur bouw je dus met de hele onderneming, met alle medewerkers en het management.

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen, dus moet iedereen in de organisatie de mogelijkheid hebben om risico’s te benoemen en zorgen te uiten over gevaarlijke situaties of gevaarlijk gedrag. Heb je dat geregeld, dan is er een goede veiligheidscultuur.

Wil je meer weten over de juiste producten die je kunnen ondersteunen? Bekijk dan zeker onze Lyreco PBM-catalogus.

Geef een reactie