tips and tricks·welzijn·werk

Maak je werkleven gemakkelijker

Plan niet te veel op een dag

Een to do lijst zonder einde werkt alleen maar demotiverend. COO Alex Cavoulacos van “The muse” raadt aan om de 1-3-5-methode te gebruiken: 1 grote taak, 3 medium grote taken en 5 kleine taken. Je kunt een gratis app hiervoor downloaden op www.135list.com

Vergeet multitasken

Het is beter om 50 minuten geconcentreerd op 1 taak te werken en 10 minuten pauze te nemen dan allerlei verschillende taken door elkaar te behandelen.

Quick wins

Start je week met de taken die weinig inspanning vergen maar wel een groot resultaat opleveren.

Ochtendstond…

Doe de moeilijkste taken best ’s morgens zodat je er met een frisse kijk aan kan beginnen.

Vereenvoudigen

Heb je taken die vaak terugkomen? Indien je met Excel werkt, bekijk dan de mogelijkheid om met een macro te werken. Krijg je vaak dezelfde vragen? Misschien eens een idee om met formulieren te werken. Ook vaste templates kunnen je helpen om het leven gemakkelijker te maken. Zo verspil je minder energie door telkens van nul te beginnen.

Overvolle mailbox

Iedereen wordt wel eens met dit probleem geconfronteerd. Probeer dus zelf ook zo kort en bondig mogelijk mails te beantwoorden. Zet ook alle geluiden en pop-up berichten af. Dan heb je minder de neiging om direct te reageren. Blokkeer vaste tijdstippen om je mails te lezen en te beantwoorden. Begin niet aan oneindige e-mailconversaties, contacteer mensen telefonisch of loop even langs.

Durf nee te zeggen

Hoort het eigenlijk niet bij jouw takenpakket? Durf dan ook eens nee te zeggen. Vriendendiensten zijn enkel leuk als je er tijd voor hebt. Zorg er voor dat je eigen werk niet in het gedrang komt. Stel prioriteiten en zorg voor een duidelijk overzicht van je taken.