tips and tricks·welzijn

Dag van de humanitaire hulp

That tickles!Op 19 augustus vieren we de  internationale dag van de humanitaire hulp. Hierbij brengen we hulde aan de humanitaire medewerkers die hulp verlenen aan bevolkingsgroepen die getroffen zijn door natuurrampen en/of gewapende conflicten. De datum zelf werd gekozen als verwijzing naar de aanslag van 19 augustus 2003 op het hoofdkwartier van de VN in Bagdad, waarbij 22 slachtoffers vielen.

Ook Lyreco draagt zijn steentje bij inzake humanitaire hulp.  In 2008 startte Lyreco het liefdadigheidsprogramma Lyreco For Education op. Hierbij wordt er via de verschillende internationale vestigingen van het bedrijf geld ingezameld om kansarme kinderen in ontwikkelingslanden toegang te bieden tot onderwijs.

In 2015 werd beslist om een 4-jarig project te steunen in Madagascar en dit in samenwerking met de NGO Care. Deze regio werd in 2012 slachtoffer van de cycloon Giovana met desastreuze gevolgen voor de lokale bevolking. Om deze regio te ondersteunen in de heropbouw stelde Lyreco enkele concrete doelstellingen op.

Zo zullen er uiteindelijk 32 scholen worden ondersteund, 250 leraren worden opgeleid en 17.000 kinderen uit de streek betere toegang krijgen tot kwalitatief onderwijs. Bovendien zullen er ook inspanningen worden geleverd om ouders bewuster te maken van het belang van scholing en ook ramppreventie behoort tot de topprioriteiten van dit ambitieuze project.

Recent gingen drie Lyreco medewerkers ter plekke kijken hoe dit project lokaal al een verschil heeft kunnen maken: Mariyal (Recruiter, Lyreco Maleisië), Arianne (Marketing Director, Lyreco Spanje), Sara (Marketing Communication Assistant, Lyreco Verenigd Koninkrijk).

LRC 091116-97

Zo zag een dag in het dorpje Ambotitavolo eruit

Het is nog heel vroeg als Sara voor het ochtendgloren de 8-jarige Julietta wakker maakt om samen naar school te vertrekken. Samen met haar mama Juliana woont ze in het kleine dorpje Ambotitavolo. Juliana staat erop dat haar dochter de plaatselijke onderwijsmogelijkheden ten volle benut, in plaats van fulltime te werken op het veld. Dit is voor vele leeftijdsgenoten jammer genoeg de realiteit.

Een resem aan natuurrampen heeft de regio de afgelopen jaren ontwricht, waardoor vele kinderen noodgedwongen moeten werken op het veld. Sara vergezelt Julietta tijdens haar dagelijkse ochtendwandeling naar haar schooltje. De schooldag begint met het eren van de vlag. Als de lessen dan uiteindelijke van start gaan valt het Sara op met hoeveel passie de plaatselijke leraar lesgeeft. De leerlingen verwerken op hun beurt uiterst aandachtig de leerstof. Een aantal jaren geleden was deze situatie ondenkbaar. Het vereiste materiaal en schoolboeken hebben het schooltje op een hoger niveau getild, wat de toekomstmogelijkheden van deze kinderen enkel ten goede komt.